Aankondiging Zobacz jak chronić swoje dane osobowe

Zobacz jak chronić swoje dane osobowe

Geen afbeelding beschikbaar
Strona internetowa został przygotowany wyjątkowo z myślą o podmiotach zobowiązanych do jej stosowania – Policji, Straży Granicznej, prokuratur i sądów, a podobnie prawników, inspektorów danych osobowych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa, osób zajmujących się działalnością marketingową, udostępnianiem informacji publicznej także odpowiedzialnych za zapewnianie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego a podobnie prawników-praktyków: radców prawnych, adwokatów, notariuszy. Blog internetowy omawia prawa osób, jakich dane osobowe są przetwarzane, środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom, sposób prowadzenia dozoru powyżej ochroną danych osobowych, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych poprzez prokuraturę i sądy, zadania organu nadzorczego oraz formy i sposób ich wykonania, obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego również inspektora ochrony danych i zwyczaj jego wyznaczania, sposób zabezpieczenia danych osobowych; tryb współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej, odpowiedzialność karną za wykroczenie przepisów ustawy.

Aanbieding:

Contact: Błażej, Toruń, tel. 7210541516, email: błażej-i452@onet.pl
Datum toegevoegd: 04-03-2020