Aankondiging Sprzedam sprawdzoną konsolidację - zobacz

Sprzedam sprawdzoną konsolidację - zobacz

Geen afbeelding beschikbaar
Sprzedam książkę w jakim formacie sprawozdanie finansowe jest Rachunek zysków i strat za rok 2019 – znaczenia i postać, Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019, Zestawienie zmian w kapitale własnym 2019, Rachunek przepływów pieniężnych 2019, Sprawozdanie z działalności 2019, Deklaracja kontynuowania działalności 2019, Zasady prezentacji sprawozdania finansowego przesyłanego elektronicznie zgodnie ze strukturą JPK Kalkulacja dochodu i podatku bieżącego oraz odroczonego za rok 2019, Koszty i przychody podatkowe na przełomie roku – reguły ujmowania, Wydatki na usługi niematerialne a KUP – nowe zasady.

Aanbieding:

Contact: Tadeusz, Gliwice, tel. 5080458366, email: btadeusz.167@tlen.pl
Datum toegevoegd: 12-12-2019