Aankondiging Sprzedam Procedura udzielania nauczycielom świadczeń z ZFŚS

Sprzedam Procedura udzielania nauczycielom świadczeń z ZFŚS

Geen afbeelding beschikbaar
Stworzymy dla Ciebie najlepszy plan kont dla firmy. Ostatnie pół roku pokazało także wiele problemów zgrupowanych ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Ponadto, obserwowaliśmy wielokrotne zmiany podejścia organów podatkowych do różnorodnych zadań w zakresie podatku VAT. Bogate orzecznictwo pozwala dodatkowo w odmienny sposób spojrzeć na interpretację wielu przepisów. Ministerstwo opublikowało ostatnimi czasy listę przesłanek, których spełnienia oczekuje w sprawie zabezpieczenia odliczenia VAT, gdy podatnik nieświadomie zostanie uwikłany w przestępstwo podatkowe w VAT. Nowe reguły dotyczące opodatkowanie bonów, voucherów i kart podarunkowych. Nowa tłocznik stawek Vat – przejście z PKWiU na CN. Kasy fiskalne i paragony elektroniczne. Faktury wystawiane do paragonów. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia. Ograniczenie możliwości odzyskania VAT przy korektach okresów przeszłych. Zmiany w zakresie ulgi na złe długi w VAT. Likwidacja deklaracji VAT. Rozszerzenie sankcji VAT. Praktyczne problemy ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Przesłanki dochowania należytej staranności. Najnowsze orzecznictwo w zakresie VAT. Zobacz szczegóły

Aanbieding:

Contact: Alex, Poznań, tel. 7549754764, email: jalexz869@interia.pl
Datum toegevoegd: 29-06-2020