Aankondiging Sprzedam poradniki z prawa pracy

Sprzedam poradniki z prawa pracy

Geen afbeelding beschikbaar
Strona internetowa zawiera informacje zarówno o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znacznym zakresie przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd liczne odwołania do judykatury, w tym Sądu Najwyższego.

Aanbieding:

Contact: Igor, Elbląg, tel. 5324323476, email: gigor.d729@o2.pl
Datum toegevoegd: 09-04-2020