Aankondiging Sprzedam nowy kodeks karny

Sprzedam nowy kodeks karny

Geen afbeelding beschikbaar
Kodeks postępowania karnego. Strona prezentuje w sposób obszerny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto zważa aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zadań dotyczących: przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości również składu sądu, stron, obrońców, pełnomocników oraz przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym, czynności procesowych, dowodów, środków przymusu, postępowania przygotowawczego, postępowania przed pierwsza instancją, postępowania dowodowego, postępowania szczególnego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia, kosztów procesu, postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Aanbieding:

Contact: Martyna, Ostrołęka, tel. 7907869736, email: martyna_p1319@gazeta.pl
Datum toegevoegd: 07-05-2020