Aankondiging Sprzedam dla instytucji kultury książkę

Sprzedam dla instytucji kultury książkę

Geen afbeelding beschikbaar
Przygotuj się z nami do SIO. SIO odpowiada na takie pytania, jak: - Jaki jest zakres danych dziedzinowych gromadzonych w zbiorach szkół i placówek oświatowych? - Kogo dotyczą przetwarzane dane w SIO? - Kto jest zobowiązany do przekazywania tych danych? - Czym jest Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, i które jednostki mu podlegają? - Jakie są terminy przekazywania danych do SIO? Wejście w życie reformy oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym związanych z nowymi zadaniami dyrektorów szkół także organów prowadzących. Zmiany wprowadzone ustawami Prawo oświatowe również Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe dotykają wielu obszarów. W lekturze omówiono zadania dotyczące m.in.: - terminów wdrażania reformy oświaty, z uwzględnieniem terminów dla dyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół, - nowej struktury szkolnictwa, - przekształcania szkół samorządowych, szkół publicznych niesamorządowych dodatkowo szkół niepublicznych, - tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny oraz lata kolejne (w tym wskazówki dla dyrektora oraz reguły aneksowania zatwierdzonego arkusza), - przemian kadrowych w przekształcanych szkołach, z uwzględnieniem sytuacji prawnej nauczycieli również pracowników niepedagogicznych, - sytuacji osób pełniących stanowiska kierownicze, - zmian wprowadzonych w Karcie Nauczyciela (m.in. weryfikacja niekaralności dyscyplinarnej, zakres stażu awansu zawodowego). Zapraszamy

Aanbieding:

Contact: Witold, Grudziądz, tel. 7489458488, email: bwitold.g812@gmail.com
Datum toegevoegd: 04-02-2020