Aankondiging Sporządzę upadłość spółki

Sporządzę upadłość spółki

Geen afbeelding beschikbaar
Liczba upadłości konsumenckich wzrosła więc niemal czterokrotnie względem całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł również miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono więcej niż 26 000 upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest niezwykle istotnym zjawiskiem na rzecz banków, firm windykacyjnych oraz wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe dodatkowo niektórych innych ustaw, przyjęty poprzez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym obszarze zmienia kształt upadłości konsumenckiej zarówno w zakresie przesłanek, jakże i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza więcej niż 70 zmian w ustawie - Prawo upadłościowe, a swoją drogą nowelizuje szereg przepisów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i użyteczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych przemian wymagania formalne wniosków i wszelakich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i rzeczywisty przebieg postępowań na przykładzie spraw, jakie wpłynęły do trybunałów po wejściu w życie oryginalnych przepisów praktyczne, ujawnione w toku stosowania oryginalnych przepisów, niespójności, niejasności oryginalnych regulacji wspólnie z propozycjami ich rozwiązania.

Aanbieding:

Contact: Daria, Łomża, tel. 5699431798, email: zdaria-h572@o2.pl
Datum toegevoegd: 31-03-2020