Aankondiging Spółka w lkwidacji - pomożemy

Spółka w lkwidacji - pomożemy

Geen afbeelding beschikbaar
Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów biegłych rewidentów. Schematy ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi omówiono leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów

Aanbieding:

Contact: Sandra, Stargard, tel. 5303995423, email: msandra_h1758@o2.pl
Datum toegevoegd: 08-04-2020