Aankondiging Posiadam do sprzedania - zobacz

Posiadam do sprzedania - zobacz

Geen afbeelding beschikbaar
Do sprzedaży omawiane na stronie www będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w taki sposób by sprowadzić jego wady i wydobyć z niego jakim sposobem najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej znajomości teoretycznej, mocno akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny ucisk zostanie usytuowany na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na przeróżnych poziomach zarządzania), jakże tak jak na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one w który sposób największe korzyści na rzecz firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli opcja sprawdzenia swojej informacji na praktycznych przykładach. Wprowadzenie przedstawienie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można wdrożyć obok budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, propozycja narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, przedsięwzięcie narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny dodatkowo wewnętrzny (definicja, inicjatywa narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, projekt narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne sposoby radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego na rzecz pracowników opartego na budżetowaniu oraz powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Aanbieding:

Contact: Izabela, Dąbrowa Górnicza, tel. 6562653335, email: izabela.o1364@interia.pl
Datum toegevoegd: 07-12-2019