Aankondiging Kurs angielskiego we Wrocławiu z darmowymi książkami

Kurs angielskiego we Wrocławiu z darmowymi książkami

Geen afbeelding beschikbaar
Jak odczytywać i rozumieć angielskie umowy? stanowi zespawanie słownika, kursu angielskiego języka prawnego również wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Jest to rzeczowy przewodnik dla wszystkich osób, jakie stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim. W publikacji szczegółowo omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, zaprezentowano interpretacje całych zwrotów i zdań na autentycznych przykładach oraz wskazano na anglosaskie zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje kryjące się za doborem poszczególnych terminów. Następne rozdziały dotyczą: - spotkań biznesowych, tj. prowadzenia spotkań i udziału w nich; - prezentacji biznesowych, w tym umiejętności autoprezentacji, prezentacji profilu oferty produktowej czyli usługowej firmy; - rozmów telefonicznych, począwszy od tych dotyczących umawiania spotkań, po stanowiące bieżący kontakt z klientem anglojęzycznym; - negocjacji biznesowych, nie tylko o podwyżkę jednak dodatkowo tych dotyczących negocjacji umowy z kontrahentem; - dodatkowo korespondencji e-mail

Aanbieding:

Contact: Wiktoria, Wejherowo, tel. 5075702724, email: wiktoriai1659@tlen.pl
Datum toegevoegd: 15-12-2019