Aankondiging Kupię Olszewskiego skrypt

Kupię Olszewskiego skrypt

Geen afbeelding beschikbaar
Kupię Opracowanie dla studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, a również do osób, które pragną rozpoznać ważniejsze instytucje prawa gospodarczego. Charakterystyczną cechą skryptu jest specyficzny wybór aktów i ich prezentacja. Przede wszystkim skrypt ten omawia jedynie najważniejsze akty ustawowe odnoszące się do aspektów gospodarczych. Pomija zaś kwestie drugorzędne. Ponadto niewiele jest tutaj rozważań teoretycznych, znacznie więcej miejsca poświęcone jest prezentacji tekstu regulacji. Dobór zagadnień wybranych do analizy charakteryzuje ich duże znaczenie praktyczne (które są również przydatne w pracy przedsiębiorcy i urzędnika). Wiele też uwagi poświęcono materii o skomplikowanym charakterze, mogącej powodować trudności interpretacyjne. Znaczącą zaletą skryptu jest również i to, że tekst opracowania został poddany specjalnej korekcie językowej. Liczne opisy instytucji posługują się językiem zbliżonym do języka potocznego. Jeśli już użyto pojęć typowo doktrynalnych, to usytuowane są one w takim kontekście, który umożliwia ich pełne zrozumienie zarówno przez osoby bez przygotowania prawniczego. Pomocne przy lekturze, a potem przy wdrażaniu określonych przepisów w praktyce jest ich pogrupowanie w etapy w sposób chronologiczny dla prowadzenia aktywności gospodarczej. Użyteczne przy przygotowaniu się do egzaminu mogą okazać się liczne tabele porównawcze lub projekty procedur.

Aanbieding:

Contact: Lena, Bełchatów, tel. 7983512725, email: lena-o867@gazeta.pl
Datum toegevoegd: 16-12-2019