Aankondiging Jak wypisać wniosek o użytkowanie wieczyste

Jak wypisać wniosek o użytkowanie wieczyste

Geen afbeelding beschikbaar
Strona www do ustawy o księgach wieczystych i hipotece został ustawiony z myślą o praktykach tj. radcach prawnych, adwokatach, sędziach, prawnikach w firmach zgrupowanych z branżą nieruchomości oznacza to z instytucjami finansowymi, organach rejestrowych, instytucjach finansowych, a również osobach fizycznych, które w obrocie prywatnym i aktywności gospodarczej używają wartości swoich nieruchomości pod zabezpieczenie. Strona www ustawy o księgach wieczystych i hipotece również przepisów zgrupowanych zawiera omówienie kodeksów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Książka obejmuje wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku. Ponadto komentarz obejmuje istotne akty prawne warunkujące funkcjonowanie zabezpieczeń na nieruchomości przy ich powstawaniu, zmianach, egzekucji, z uwzględnieniem formy, funkcji notariatu i specyfiki procedur bankowych. Zapraszamy

Aanbieding:

Contact: Radosław, Chełm, tel. 5179884631, email: kradosław-639@gazeta.pl
Datum toegevoegd: 22-03-2020