Aankondiging Do sprzedania nowe prawo własności

Do sprzedania nowe prawo własności

Geen afbeelding beschikbaar
Ustawa, mając na uwadze na jej szczególny przedmiot, jakim jest określenie zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nie jest tu wyjątkiem i jakże pokazuje praktyka, jej stosowanie jest uwarunkowane od dotychczasowego doświadczenia danego organu w tym zakresie. Choć mogłoby się wydawać, że ustawa licząca dziesięć artykułów nie będzie rodziła praktycznych problemów, to jednak praktyka pokazuje, że jej stosowanie nie jest łatwe – co również potwierdza dość bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowi żywioł zbioru kodeksów prawnych odnoszących się do prawa użytkowania wieczystego. W obowiązującym porządku prawnym instytucja użytkowania wieczystego ma natura cywilno-prawny, jednakże jej funkcjonowanie, wiąże się tak jak z szeregiem regulacji o charakterze administracyjno-prawnym.

Aanbieding:

Contact: Wiktoria, Mysłowice, tel. 5901754980, email: pwiktoria-244@onet.pl
Datum toegevoegd: 10-03-2020