Aankondiging Do sprzedania mam nowe komentarze

Do sprzedania mam nowe komentarze

Geen afbeelding beschikbaar
Komentarz na naszej stronie przeznaczony jest przede wszystkim dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych oraz dla rejentów i komorników sądowych. Będzie on przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a podobnie dla osób poszukujących informacji odnośnie do postępowania cywilnego. W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego dodatkowo niektórych innych ustaw. Nowelizacja mając na uwadze na swoją obszerność i obszar ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. Blog odnosi się do fundamentalnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w kwestiach cywilnych, które mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w sprawie przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Program strony www odnosi się wyjątkowo do szerokich przemian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym w szczególności niezwykle istotnych zmian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a także licznych przemian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Zapraszam na naszą stronę

Aanbieding:

Contact: Beniamin, Głogów, tel. 5754651471, email: tbeniamins1254@gazeta.pl
Datum toegevoegd: 15-12-2019