Aankondiging Ceny transferowe - jak prowadzić w firmie

Ceny transferowe - jak prowadzić w firmie

Geen afbeelding beschikbaar
Omawiane operacje według rodzajów aktywności opatrzone są komentarzem w obszarze uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów oraz ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego literat sporządził szczegółowy spis operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji.

Aanbieding:

Contact: Lidia, Chorzów, tel. 7928522951, email: slidiab749@gazeta.pl
Datum toegevoegd: 07-04-2020