Aankondiging Biuro poprowadzi sprawy spadkowe dla Ciebie

Biuro poprowadzi sprawy spadkowe dla Ciebie

Geen afbeelding beschikbaar
Prawo spadkowe normuje skutki legislacyjne śmierci osoby fizycznej. Śmierć podmiotu, któremu przysługiwało określone prawo, z reguły nie pociąga za sobą wygaśnięcia tego prawa. Istniejące w chwili śmierci osoby fizycznej układy cywilnoprawne również z reguły nie wygasają, lecz przechodzą na inne podmioty. Kwestie z tym powiązane normowane są przepisami prawa spadkowego. Z uwagi na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają z reguły istota bezwzględnie obowiązujący (ius cogens).

Aanbieding:

Contact: Maja, Wodzisław Śląski, tel. 6960596049, email: maja1962@o2.pl
Datum toegevoegd: 13-04-2020